Ksenia - Komunikace na Pulty centrální ochrany
Úvod &gt: Aktuality &gt: Komunikace na Pulty centrální ochrany

Komunikace na Pulty centrální ochrany

19. ledna 2017

Pro komunikaci událostí zabezpečovacího systému na Pult centrální ochrany (PCO) se využívají dva typy přenosu dat. Zatímco starší norma Contact-ID prezentuje vytáčené připojení na PCO, novější SIA IP používá pro spojení Ethernetové prostředí.

Každý objekt s instalovaným zabezpečovacím systémem může být napojen na bezpečnostní agenturu, která zajišťuje trvalý dohled a v případě narušení objektu vysílá výjezdovou hlídku. Ve smlouvě o zahlídání objektu je definován dojezdový čas této hlídky, obvykle v řádu desítek minut.

Způsob připojení objektového zabezpečení na PCO může být dvojí:

  • s pomocí komunikátoru a vytáčeného Contact-ID připojení
  • komunikace přes IP rozhraní ústředny ve formátu SIA IP

Contact-ID připojení

Norma „Ademco Contact ID Protocol“, popisující komunikaci zabezpečovacích systémů, byla publikována v roce 1999. Definuje převod systémových událostí na datové zprávy délky 16 znaků, které jsou komunikátorem předávány na PCO ve formě tzv. DTMF tónů (tónová volba). Pult tento řetězec dat překládá zpět na události, které prezentuje operátorovi. Operátor na základě priority vzniklé události (informace, chyba, narušení) sám zpracuje či dále deleguje následné kroky.

Zmíněných 16 znaků si tedy lze představit jako vytočení 16místného telefonního čísla, které se však v případě Contact-ID přenosu odehrává až po uskutečnění telefonního spojení. Během jednoho hovoru je možné formou tónové volby předat několik zpráv za sebou, přičemž vysílač vyčkává definovaný čas (jednotky sekund) na potvrzení protistranou, než zprávu případně opakuje. Jedna vyslaná zpráva a potvrzení přijímačem vypadá v odposlechu na časové ose následovně:

16 znaků je normou stanoveno z toho důvodu, aby zpráva obsahovala všechny potřebné údaje. Jednotlivé části zprávy jsou popsány znaky ACCT MT Q XYZ GG CCC S (počet znaků odpovídá počtu DTMF tónů), které prezentují následující informace:

  • ACCT = tzv. kód objektu, tedy identifikace vysílacího místa
  • MT = typ zprávy, pro Contact-ID zprávy vyhrazeno dvojčíslí 18
  • Q = kvantifikátor (1 = začátek události, 3 = konec události, 6 = stavové hlášení)
  • XYZ = kód události (např. 130 = poplach, 602 = pravidelné hlášení, apod.)
  • GG = číslo podsystému, případně u stavových událostí dvojčíslí 00
  • CCC = číslo zóny, kde vznikla událost, nebo číslo uživatele, který ji vyvolal
  • S = kontrolní součet

Výhodou Contact-ID připojení zabezpečovacího systému k PCO je snadné nastavení (viz obrázek níže), stoprocentní podpora u všech českých Pultů a respektování Contact-ID standardu napříč všemi zabezpečovacími systémy. Nevýhodou jsou pak vyšší provozní náklady (každý přenos událostí je fakticky jeden telefonní hovor) a nutnost dodání překladové tabulky, která páruje kódy s názvy zón a podsystémů a předává události operátorovi PCO opět v textové podobě.

SIA IP komunikace

Odpovědí na výše uvedené nevýhody je novější „SIA Digital Communication Standard“, publikovaný v roce 2007. Jedná se o standard, popisující přenos událostí ze zabezpečovacích systémů na PCO prostřednictvím datové sítě. Vzhledem k tomu, že ústředny systému Ksenia mají přímo na desce IP rozhraní, může být sama ústředna bez jakéhokoli přídavného modulu vysílačem událostí na PCO. Tím dochází k úspoře nákladů jak při samotné instalaci, tak při provozu, během nějž se eliminují náklady za telefonní hovory.

Navíc je přenášená zpráva sestavena tak, že již sama obsahuje veškeré informace o objektu a o události, která se v zabezpečovacím systému odehrála. Na příkladu níže je vidět výpis jedné takové události z Pultu, kde jednotlivé části zprávy identifikují kromě vysílacího místa také například název podsystému („Podsystém A“) nebo osobu, která jej ovládala („Uživatel“). Pod výpisem přijatých dat je pak zachyceno nastavení, odpovídající této komunikaci.

Z českých Pultů podporují příjem SIA IP událostí např. PCO na platformě Jablonet Pro, SW SIMS, a NAM na svých přijímačích LAN-box s novější verzí firmwaru. Je tedy zřejmé, že připojení zabezpečovacího systému na PCO předchází zjištění, zda má daný Pult implementovanou podporu SIA IP komunikace.

Vedle obou typů komunikace na PCO systém Ksenia pohodlně obsluhuje i veškerou naprogramovanou komunikaci směrem k uživateli systému, a to jak ve formě hlasových volání, tak pomocí e-mailů či SMS zpráv. S ohledem na bezpečnost je vždy upřednostněna komunikace na PCO, a až následně jsou komunikovány zprávy k uživateli. Stejná zpráva tak nejprve v datové formě může odejít na Pult, a ihned poté ve formě klasické SMS přímo k uživateli.

Pokud vás problematika připojení domácího zabezpečení na PCO zajímá více, neváhejte kontaktovat náš tým technické podpory – rádi zodpovíme vaše dotazy.

Mohlo by vás zajímat:

Otestovali jsme datové propojení s PCO Jablonet Pro
IP rozhraní ústředen Ksenia Lares umožňuje datově přenášet poplachové a stavové informace. Přečtěte si, jak byl přenášený formát SIA-DC09 implementován do pultů centrální ochrany (PCO) platformy Jablonet Pro a jak po nahrání překladové tabulky ústředen Ksenia proběhlo ostré testování.

Dekódování Contact-ID událostí
Dnes již většina zákazníků standardně očekává, že budou informováni o stavu zabezpečení svého objektu mobilním telefonem. Pokud ovšem instalovaný zabezpečovací systém nedisponuje GSM komunikátorem, může se tento požadavek zdát jako nesplnitelný. Ukážeme vám, jak lze tento požadavek vyřešit.

Ksenia přichází s vlastním e-mailovým portálem
Změny na e-mailovém portálu společnosti Google, způsobující výpadky komunikace, přiměly výrobce systému Ksenia k vývoji vlastního e-mailového rozhraní. Přečtěte si vyjádření výrobce a postup implementace nástroje Ksenia DNS.

 
Mapa webuO webu | Tisknout stránku  | 
|
Vyrobila: Omega Design
 
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace  Rozumím