ergo-T Plus installata.png

Ksenia Lares 4.0

Systémy Ksenia lares 4.0 nabízejí jedinečné řešení pro monitoring a správu Vašeho chytrého domu. Drátově i bezdrátově připojené moduly pro řízení zabezpečení, vytápění, klimatizace, žaluzií, osvětlení, a mnoha dalších prvků v chytré domácnosti se jednoduše starají o všechny klíčové funkce bez nutnosti ovládání každého systému zvlášť. Z mobilní aplikace či jednoduchého webového rozhraní lze systém jednoduše ovládat i konfigurovat. Pro ovládání lze využít i klávesnice, čtečky a dálkové ovladače, kdy všechny komponenty jsou navrženy s důrazem na design, tak aby vzhled technických prvků nenarušoval celkový vzhled domácího prostředí.

Části systému Ksenia Lares 4.0

Produkty pro Váš chytrý dům

PCB_lares_4.0_1 2.png

Ústředny lares 4.0

Základním stavebním kamenem systému lares 4.0 jsou ústředny pro správu zabezpečení a domácí automatizace. Řada typů pokrývá nejen základní, ale i nejnáročnější požadavky, co se týče rozsahu systému. Samozřejmostí je lokální i vzdálený uživatelský i konfigurační přístup, plnohodnotná IP a 3G konektivita, vstupy a výstupy na základní desce, a u vyšších modelů i integrovaná bezdrátová nadstavba.

Komunikační rozhraní

Všechny ústředny systému Ksenia lares 4.0 disponují IP rozhraním přímo na desce ústředny. Pro rozšíření komunikačních možností ústředen je k dispozici 3G komunikátor a TLF komunikátor ve formě zásuvných modulů a 4G/LTE komunikátor ve formě externího modulu, který s ústřednou komunikuje pomocí Ethernetového propojení. 3G a 4G komunikátory umožňují vzdálený uživatelský i konfigurační přístup.

Uživatelská rozhraní

Systém Ksenia lares 4.0 disponuje celou řadou chytrých prvků pro snadné uživatelské ovládání. Obvyklé klávesnice jsou k dispozici v několika designech a tvarech, v různých barevných provedeních, a variantně s mechanickými tlačítky či dotykovou čelní plochou. Ovládací čtečky pak pomocí barevných voleb dovolují z jednoho místa ovládat vždy až 5 uživatelsky definovatelných funkcí, prezentovaných na čtečce dostupnými barvami.

Rozšiřující moduly

Pro rozšíření systému lares 4.0 o požadovaný počet vstupů a výstupů slouží systémové expandéry. K dispozici jsou vstupní řešení pro externí kontakty až trojitě vyvážené detektory, a výstupní prvky pro řízení připojených slaboproudých i silnoproudých zařízení. Pro doplnění velkých systémů jsou v nabídce i posilovací zdroje, které zároveň slouží i jako oddělovače a opakovače sběrnice a dovedou ji také rozvětvit na dvě samostatně pokračující sběrnice.

Smart Home

Nedílnou součástí systému lares 4.0 jsou i moduly domácí automatizace. Multisenzor domus je zařízení pro snímání teploty, vlhkosti, hladiny osvětlení a detekci pohybu. V závislosti na požadované teplotě v týdenním kalendáři ovládá výstupy klimatizace a vytápění. Žaluziový modul auxi-H slouží pro kompletní správu okna, vrat, a obdobných zařízení. Kromě ovládání připojeného zařízení umožňuje přímo připojit i několik senzorů a lokální ovládací tlačítko. Řada dalších modulů je k dispozici pro drátové i bezdrátové řízení různých typů návazných zařízení.

SmartHome mix.jpg
radius.png

Sběrnicové sirény

Hlavní výhodou použití sběrnicového propojení sirén je možnost nejen sirény spínat (pro docílení akustické / optické signalizace), ale také získávat z nich dodatečná data, konkrétně pak údaje o vnitřní a venkovní teplotě. Vnitřní siréna radius bus se umí přizpůsobit Vaší instalaci pomocí výměnných barevných krytů a po technické stránce nabídne zajímavou funkci nouzového světla při výpadku elektřiny. Venkovní siréna imago bus je velmi pevná, kryt je vyroben z odolného a teplotně stabilního UV-polykarbonátu, a k dispozici je několik typů barevných kombinací spodní a svrchní části.

Detektory

Jedinečnými vlastnostmi vynikají také detektory v portfoliu značky Ksenia. Pohybový detektor unum nabízí 6 typů těchto zařízení od základního "PIRka" až po duální detektor s Anti-Maskingem a analýzou pohybu domácích mazlíčků - vše s důrazem na odlehčený design bez přiznané kulové čočky detektoru. Důrazu na design neuniklo ani kouřové čidlo nebula se skleněnou spodní částí nebo bezdrátové magnetické kontakty, které pod kulatým profilem využily místo pro logiku připojení dvou dalších drátových vstupů.

Unum ksenia.jpg

Technické parametry lares 4.0

Charakteristiky drátových, hybridních, a bezdrátových řešení systému Ksenia lares 4.0

Bezdrátové periferie

Bezdrátová nadstavba systému Ksenia lares 4.0 využívá plně obousměrné komunikace na frekvenci 868 MHz s dosahem stovek metrů ve volném prostoru. Implementuje několik pokročilých funkcí jako dynamické řízení odběru energie v závislosti na vzdálenosti od přijímače, nastavitelný dohlížecí interval, či bezdrátovou síť tvořenou přijímači i opakovači. K dispozici jsou bezdrátové klávesnice, PIR detektory, perimetrické senzory, magnetické kontakty, kouřové detektory, sirény, expandéry, dálkové ovladače, a univerzální vysílače.

Lares 4.0 16 / 40

Ekonomická řešení pro instalace malého a středního rozsahu

Připojitelné detektory: 16 / 40
Podsystémy: 6 / 12
Ovladatelné výstupy: 16 / 40
Klávesnice a čtečky: 6 / 24
Připojitelné expandéry: 4 / 24
Sběrnicové sirény: 6 / 24
Multisenzorové jednotky: 0 / 8
Grafické klávesnice: 2 / 4
Bezdrátová nadstavba: Ext. modulem
Frekvence bezdrát. komunikace: 868 MHz
Bezdrátové detektory: 16 / 40
Venkovní bezdrátové sirény: 3
Dálkové ovladače: 16 / 64
Bezdrátové expandéry: 8 / 20
Bezdrátové klávesnice: 2 / 3
Uživatelé: 16 / 64
Log událostí: 1.500

Lares 4.0 40wls / 140wls / 644wls

Hybridní systémy pro rozsáhlé instalace

Připojitelné detektory: 40 / 140 / 644
Podsystémy: 12 / 20 / 30
Ovladatelné výstupy: 40 / 140 / 644
Klávesnice a čtečky: 24 / 40 / 64
Připojitelné expandéry: 24 / 64 / 250
Sběrnicové sirény: 24 / 40 / 64
Multisenzorové jednotky: 8 / 32 / 64
Grafické klávesnice: 4 / 8 / 15
Bezdrátová nadstavba: Na ústředně
Frekvence bezdrát. komunikace: 868 MHz
Bezdrátové detektory: 40 / 64 / 64
Venkovní bezdrátové sirény: 3 / 5 / 5
Dálkové ovladače: 64
Bezdrátové expandéry: 20 / 64 / 64
Bezdrátové klávesnice: 3 / 4 / 4
Uživatelé: 128 / 512 / 1.024
Log událostí: 5.000 / 10.000 / 10.000

 

Lares 4.0 96wls

All-in-one řešení pro instalace s preferencí bezdrátových prvků

Připojitelné detektory: 36 drátových, celkem 96 *) 
Podsystémy: 5
Ovladatelné výstupy: 2 drátové *)
Klávesnice a čtečky: 3
Připojitelné expandéry: 0
Sběrnicové sirény: 1
Multisenzorové jednotky: 1
Grafické klávesnice: 1
Bezdrátová nadstavba: Na ústředně
Frekvence bezdrát. komunikace: 868 MHz
Bezdrátové detektory: 32
Venkovní bezdrátové sirény: 3
Dálkové ovladače: 16
Bezdrátové expandéry: 8
Bezdrátové klávesnice: 4
Uživatelé: 16
Log událostí: 1.500
*) ostatní vstupy/výstupy bezdrátově

Gemino 4 / Gemino 10

Autonomní GSM/GPRS komunikátor pro monitoring a správu vstupů a výstupů

Komunikátory gemino 4 a gemino 10 jsou autonomní zařízení, tj. samostatně použitelné, bez přímé vazby na produkty rodiny lares 4.0. Přesto hrají nezastupitelnou roli v rodině produktů Ksenia, kde nabízejí řešení pro vzdálený dohled a správu velmi jednoduchých instalací (FVE, chaty, vjezdové brány, CCTV záznamová zařízení, apod.).

Komunikátor gemino 4 je zařízení se 4 vstupy a 2 výstupy (typ OC) na základní desce. Typ gemino 10 má na místě 4 vstupních svorek svorky pro sběrnici, na niž lze připojit expandéry pro až 10 vstupů.

Oba expandéry jsou navíc vybaveny rozhraním telefonní linky, které po připojení k telefonnímu komunikátoru jiné ústředny dovede dekódovat její Contact-ID události a překládat je pro běžného uživatele, kterému jsou odesílány formou SMS či e-mailu, případně jako hlasové zprávy s odpovídajícím obsahem.

Po boku ústředen lares 4.0 jsou tak autonomní komunikátory řešením pro specifické instalace s minimálními nároky na množství vstupů a výstupů.

logo_abbas_A.jpg

Distributor pro ČR:

©2020 ABBAS, a.s., Edisonova 5, 612 00 Brno

+420 541 240 956

abbas@abbas.cz